Styrelsen

Styrelsemöte i hemmiljö april -17

 

UPPROP: Styrelsen söker blivande ledamöter…I den nuvarande styrelsen ingår personer i den övre medelåldern, som nu gärna lämnar över sina uppdrag till nya krafter. Känner du för att arbeta ideellt med ett angeläget budskap, tveka inte att anmäla ditt intresse redan nu (för introduktion och inskolning) till valberedningen: anki.olson@telia.com eller till tidigare ordf. Björn Esping, bjorn@esping.net  tel. 070-3730097

Styrelsen 2019

Tel.-nr
Björn Esping, ordförande  bjorn@esping.net      Hemsida: www.esping.net 070-3730097
Presskontakter, klimat- och miljöfrågor.
Mikael Burgman, vice ordförande,  0121-151 22
Ramunderbergets naturreservat, skogsfrågor.
Lars Hedenström, kassör,   uvlasse@gmail.com,   Hemsida: www.uvlasse.se 0121-105 68
Eknön, skärgården, hemsida, programblad, fågelfrågor 0708-705677
Inga Carlsson, ledamot  majingacarlsson@gmail.com 0121-131 69
Medlemskontakter m m 070-2247537
Maria Karnebring, ledamot  westtomta@gmail.com 0121-240 42
Skogsfrågor, Studiefrämjandet
Lars Hagström, ledamot  lars@tekaff.se 0121-146 91
Energi- och vattenfrågor  m m. 0707-107107
Elsie Mantefors, ledamot,  elsie.mantefors@gmail.com 0121-202 62
kemikaliefrågor 0704-561542
Gudrun Fahlander, ledamot,  Gudrunfahlander@hotmail.se

Postmottagare m. m.

070-6225589
Lars Bodelius, ledamot   lars.bodelius@gmail.com  072-3021795
Erik Malmfors, ledamot  erik@malmfors.com  070-8333423
Mikael Wängsjö, suppleant   micke.wo@gmail.com 073-8044788
Niklas Hedenström, suppleant  niklas.hedenstrom@hotmail.com 0707-541966