Styrelsen

Styrelsen 2023

Tel.-nr
Marcel Warntjes, ordförande,  marcel.warntjes@gmail.com 0733-890407
Presskontakter, miljöfrågor.
Mikael Burgman, vice ordförande,  076-7816103
Ramunderbergets naturreservat, skogsfrågor. 0730-266475
Lars Hedenström, kassör,   uvlasse@gmail.com,   Hemsida: www.uvlasse.se 0121-105 68
Eknön, skärgården, hemsida, programblad, fågelfrågor 0708-705677
Inga Carlsson, ledamot  majingacarlsson@gmail.com 0121-131 69
Medlemskontakter , Studiefrämjandet mm 070-2247537
Maria Karnebring, ledamot  westtomta@gmail.com 073-5318353
Skogsfrågor,
Lars Hagström, suppleant  lars@tekaff.se 0707-107107
Energi- och vattenfrågor  m m.
Niklas Hedenström, ledamot niklas.hedenstrom@hotmail.com 0707-541966
Gudrun Fahlander, ledamot,  Gudrunfahlander@hotmail.se

Postmottagare m. m.

070-6225589
Lars Bodelius, ledamot   lars.bodelius@gmail.com  072-3021795
Erik Malmfors, ledamot  erik@malmfors.com  070-8333423
Björn Esping, suppleant bjorn@esping.net          Hemsida: www.esping.net Presskontakter, klimat- och miljöfrågor.                                            070-3730097