Vårprogram 2018

Bästa Valdemarsviksmedlemmar i Naturskyddsföreningen!

Valdemarsvikskretsen har för närvarande ingen aktiv styrelse och därmed inget eget program. Ni är mycket välkomna att delta i Söderköpingskretsens aktiviteter i väntan på att ni åter får en styrelse! Även därefter är ni givetvis välkomna.

 

29/1   Brunnsparken, Storåområdet och Söderköping: Föreläsning/Seminarium kl 18.30 på Stinsen

  Lars Sylvan:     Hur påverkas Söderköpings attraktionskraft på sikt av exploateringen av Storålandskapet Några tankar kring Storåområdets utveckling – en framåtblick.

         Landskapsarkitekt Ingemar Hillerström

Söderköping – en lagom grön stad? Följande tas upp :

-förtätning av städer—-grönskans betydelse i staden—-hållbara städer-

-Brunnsparkens möjligheter som stadspark. Ansv. B Esping 070-3730097

 

 

1/3 Borgberget och Oxtorpsjön, Stinsen kl. 18.00

Lars Hedenström, som vandrat i dessa marker sedan barnsben, visar bilder och berättar om ett nära utflyktsmål, som också blir föremål för besök senare i vår (se programpunkt 24/5) Ansv. Lars Hedenström, tel 0121-10568

4/3 Årsmöte kl. 16.00 Nyströmska skolan

Efter förhandlingarna eller ca. klockan 18.00 kommer Anders Alm, WWF att berätta över ämnet ”Hur mår Östersjön”.Lotteri med fina bokvinster, servering av kaffe, te eller annan lämplig vätska med tilltugg erbjudes. Ansvarig: Björn Esping tel 070-3730097.

 

23/3 Uggleutflykt i norrköpingstrakten i samarr. med FiNk

           Vi avreser från Stinsen-parkeringen kl. 16.30 för sammanträffande med FiNk-arna vid Himmelstalundsbadet kl 17.00, varifrån vi sedan utgår mot lämpliga ugglelokaler. Ansv. Lars Hedenström 0121-10568 och Stig Lindvall 0706-39966022/4

 

22/4 Praktiskt naturvårdsarbete
Samling vid Stinsen kl 9.00 för samåkning till vindskyddet vid Kulla på Östgötaleden. Under trevliga former och mycket prat lägger vi om taket på vindskyddet. Oömma kläder och lämpliga verktyg. Brasa, kaffekokning och korvgrillning. Matsäck. Heldag. Bra för planeringen om du hör av dig innan men du är välkommen ändå. Ansvarig Björn Esping 070-3730097

26/4 Backsipperäkning

Blommande backsippa

Vi räknar och registrerar antalet blommande backsippor (Pulsatilla vulgaris) på Husbyklacken kl. 18.00. Därefter kontroll av uppsatta holkar. Medtag kaffe/te + tilltugg. Ansvarig: Mikael Burgman tfn 0121-151 22

3/5 Kvällsvandring
Samling på kyrkogårdsparkeringen nedanför Broby kl 18.00 för kortare vandring på Broby tre kullar (2.5 km). Medtag fika. Ansvarig Björn Esping 070-3730097

10-13/5 Kristi Himmelfärdshelg i Skåne

Vi reser till vackra Söderåsen , bor på Skäralids vandrarhem och gör dags-vandringar i vårvacker ädellövskog.Tredje dagen till Bjärehalvön med Hovs Hallar och Skåneleden. Samåkning i bilar torsd. morg. från Stinsen.  För info: gudrunfahlander@hotmail.se eller 070 6225589 Anm. senast  30/4.

19/5 Tillsynsvandring på Östgötaleden

 Dags för den årliga vårtillsynen. Samling vid Stinsen kl. 09.00 för samåk-ning i egna bilar. Matsäck och oöm klädsel anbefalles. Ansvarig Tommy Rosén tel. 0705-119516

24/5 Kvällsvandring Borgen-Oxtorpsjön

 Uppföljning i terrängen av föredraget den 1/3. Vi lyssnar till kvällens fågelröster i och runt Oxtorpsjön. Avfärd i egna bilar från Stinsenparke-ringen kl. 18.00 utrustade med grova skor eller stövlar, ev. kvällskaffe. Ansvarig Lars Hedenström til. 0121-10568 eller 0708-705677.

26-27/5 Skurugata & Skuruhatt + Eksjö gamla trästad                                                                                                                                                                                                   För detaljer och intresseanmälan kontakta Tommy Rosén 0705-119516

5/6 Naturnatt:

Följ med på vår traditionella utflykt, som i år blir cykling väster ut längs med kanalen, lyssnande till nattens ljud och spanande efter fladdermöss. Varma kläder och matsäck är ett måste. Avfärd från Smultronstället kl 21, åter ca kl 01. Ansvarig Elsie Mantefors tel 0121-20262, 070-4561542, elsie.mantefors@gmail.com.

Vårprogrammet går mot sitt slut. I skrivande stund återstår bara nedanstående punkter, men höstens aktiviteter är under planering och kommer att publiceras så snart de är klara.

 13/8   Slåtter på Husbyklacken.

Tack vare den årliga slåttern kan backsippan (Pulsatilla vulgaris), som höll på att kvävas av tilltagande konkurrens från bl a gräs, leva vidare. I år slår vi gräset måndagen den 13 augusti med start kl 17. Ta gärna med egna redskap. När backen är fin bjuder Naturskyddsföreningen på pizza. Ansvarig: Elsie Mantefors 0121-20262, 070-4561542.

26/8 Skärgårdsutflykt kl. 09.00 från Stinsen. (eller kl. 10.00 från Tyrislöt)

Vi åker med Kalle Bergströms ”Ida” norrut mot Aspöja, där vi får guidning av Håkan Mauritzon, som har flera intressanta projekt på gång. Matsäck brukar smaka gott. Som vanligt begränsat antal platser. Obligatorisk anmälan till Lars Hedenström tfn 0121-10568 eller 0708-705677

 


Naturskyddsföreningen i Söderköping är medlemmar i Östergötlands miljönätverk fr o m 2017. Om du är intresserad av att delta i studiebesök eller föreläsningar, som ordnas av miljönätverket, hör av dej till Elsie Mantefors, tel 0121/20262, email: elsie.mantefors@gmail.com.Våren 2018 blir det bl a studiebesök på Rustas centrallager, ”Sunda Hus” Linköping, IKEA, Lundbergs (om energieffektivisering) och på Norrköpings flygplats (våtmark, orkidéer). Miljönätverkets program, medlemmar mm, hittar du på internet efter ”östergötlands miljönätverk”.

 


 Styrelsen vill uppmana alla, som har tillgång till e-post att meddela sin adress till ordföranden eller någon annan i styrelsen, detta för att snabbt kunna bli påminda om programändringar eller tipsade om programpunkter.

 

Vid samåkning i varandras bilar brukar vi fördela kostn. så att passagerare och förare/ägare delar på bilkostnaden, 3,00 kr/km