Vår- och sommarprogrammet 2022

Allting blev inte som vi tänkt oss 2021 (och blir kanske inte heller i år…)

Som framgår av omslagsbilden skulle kretsen ha firat 50-års-jubiléum 2021, men av kända skäl fick detta skjutas på framtiden. Vi hoppas nu att vi i år skall kunna uppmärksamma denna milstolpe, nämligen den 8 maj Men kolla gärna upp inför varje programpunkt att ingen förändring skett! Märk väl att all samåkning är frivillig!

Valdemarsviksmedlemmar: En interimstyrelse om 7 medlemmar har bildats med Marianne Silfverlåås som ordförande 070-2797088  silfverlaas@outlook.com . Årsmöte kommer att hållas i mars. Kallelse kommer att mailas ut till alla medlemmar. Tillsvidare är ni välkomna att delta i Söderköpingskretsens verksamhet.

Föreningen avser starta en skogscirkel  med utgångspunkt i SVT:s serie Slaget om skogen. Vi tänker oss 7 träffar med start så snart Covid situationen tillåter, dock tidigast i mitten på mars.Hör av er till Erik Malmfors, 0708-333 423 och anmäl intresse.

Ramunder-lunken

Naturvandringar i valda naturreservat i södra Östergötland

Samling vid Stinsens parkering kl 9.00 på följande tisdagar : April: 5, 19.Maj: 3, 17, 31. Transport i egna fordon. Medtag matsäck för en heldagsut- flykt.Vid osäkerhet om genomförande (väder och annat) kontakta: Lars Hagström tel. 0707-107107, Gudrun Fahlander tel. 0706-225589

5/3 Uggleutflykt med FiNk

Vi samåker i egna bilar från Stinsenparkeringen kl. 17.20. Sammanträffar med FiNk-arna vid Häradsudden kl. 18.00, där vi har chans att höra Berguv, sparv- uggla, kattuggla och kanske ytterligare någon. Information: Lars Hedenström, tel. 0121-10568 eller 0708-705677

7/3 Sju veckor på cykel i SydafrikaSamarr. med Friluftsfrämjandet. Torbjörn Lindqvist återkommer i sitt projekt 3*200 mil. Denna gång med en 200-milacykling genom Sydafrika. Stinsen måndag 7 mars kl 18.30. Ansv. Lars Bodelius och Tommy Rosén tel. 0723-021795 resp. 0705-119516

12/3 Fortsatt markvård på Husbyklacken

Samling kl. 10.00 gärna med egna verktyg. Vi håller i gång till ca. kl. 14.00. Efter fullbordat värv bjuder föreningen på kaffe och korvgrillning. Ansvarig och uppgiftslämnare: Mikael Burgman tel. 0730-266475

3/4 Skogsexkursion, Kolmården

Vi besöker Domkyrkostenarna och utforskar ett nytt blivande objekt, Höknäset. Avfärd Stinsen 09.00. Eget fika men kaffe kokas av: Ansvarig: Mikael Burgman tel. 0730-266475

19/4 (ca.) Backsipperäkning

Vi räknar och registrerar antalet blommande backsippor (Pulsatilla vulgaris) enligt vår standardiserade metod på Husbyklacken kl. 18.00. Var beredd på att tidpunkten kan komma att förskjutas beroende på vårens nycker. Medtag kaffe/te + tilltugg. Ansvarig: Mikael Burgman tel. 0730-266475

25/4 Tema fåglar: Beteby – Svensksundsviken, Bråviken

Vi samlas vid Stinsen-parkeringen kl. 16.00 för gemensam färd i egna bilar till strandängarna vid Beteby för en lyckad fågelexkursion i ljuvlig vårtid.Ansvariga: Niklas Hedenström tel. 0707-541966 och Lars Hagström tel. 0707-107107

7/5 Besöka naturen med lupp

Alla nyfikna får hänga med på upptäcktsfärd nu när våren är här. Leta under bark o nere bland stenar och mull. Tag med anteckningsblock och fika, vi står för utlåning av lupp. Samling vid slussen nedanför trappan till Ramunderberget lördag kl 10. Anmälan sker till Veronica Andersson senast måndagen den 2/5 via mail: vimzan@gmail.com eller tel. 0706-663736.

8/5: Försenat 50-årsfirande Petersburg

Kretsen bildades i januari 1971och skulle ha firat de 50 åren 2021, men av kända skäl fick detta skjutas på framtiden och går av stapeln den 8 maj!

Samling i Skidklubbens lokal kl. 16.00, där kretsens 50 (nu 51) år kommer att uppmärksammas på olika sätt. Föreningen bjuder på en vegetarisk buffé och en kavalkad över en del verksamheter kommer att visas. Max 30 personer, anmälan till kassören. Ansvariga: Styrelsen. Kassör: 0121-10568, 0708-705677

15/5 Tillsynsvandring på Östgötaleden

Dags för den årliga vårtillsynen. Samling vid Stinsen kl. 09.00 för samåkning i egna bilar. Matsäck och oöm klädsel anbefalles. Ansvarig T. Rosén tel. 0705-119516

21/5 Cykelutflykt på Vikbolandet med Björn Grip och Marja Bergström

Vi samlas kl 9 vid Stinsen för en cykelutflykt på Vikbolandet. Färden går enligt följande på ett ungefär: Söderköping, Tåby, Kuddby, Å ( här badar vi), Mem (här fikar vi), därefter kanalbanken tillbaks till Söderköping. Björn Grip tel. 0705-409579

26/5-29/5 Kristi Himmelfärdshelg mot Kilsbergen

Avresa tidigt torsd. morgon i egna bilar eller samåkning? Vi får bo på Blankhults gård, där vi hyr hela huset. Därifrån gör vi dagsturer till Amboberget, Rusakulan, Trolldalen och naturligtvis Garphyttans nationalpark. Anmälan till Gudrun Fahlander tel. 0706-225589  senast fred. 20/5.

12/6 Bland orkideer och fjärilar

Vi avreser från Stinsen-parkeringen i egna fordon kl.08.30 till två av Östergötlands bästa kalkkärr, naturreservaten Örbacken (N om Mjölby) och Hageby Höga (N om Vadstena). Medtag fika för en hel dag! Gemen-sam lunch i Vadstena. Kontakt: Lars Hagström tel. 0707-107107, Inga Carlsson tel. 0702-247537. Ytterligare info via mail.

 15/8   Slåtter på Husbyklacken.

Tack vare den årliga slåttern kan backsippan (Pulsatilla vulgaris), som höll på att kvävas av tilltagande konkurrens från bl a gräs, leva vidare. I år slår vi gräset måndagen den 15 augusti med start kl 17. Ta gärna med egna redskap. När backen är fin bjuder Naturskyddsföreningen på någon form av förtäring. Ansv.: Mikael Burgman tel. 0730-266475

28/8 Ångbåtstur på Yxningen

Vi samlas och avreser från Stinsen-parkeringen kl 09.00 mot Yxnerum, där skeppare Lasse Nilsson möter upp. Turen beräknas pågå mellan kl. 10.00-14.00, då tillfälle till (eget) fika ges. Efter turen finns möjlighet till lunch i Lapphem, Borkhult. Ansvarig: Mikael Burgman, tel 0730 266475. Anmälan till: Lars Hedenström tel. 0121-10568 eller 0708-705677. (Max 32 deltagare)


Naturskyddsföreningen i Söderköping är medlem i Östergötlands miljönätverk. Om du är intresserad av att vara med på studiebesök och föreläsningar, som ordnas av miljönätverket, hör av dej till Elsie Mantefors, tel 0121/20262, email: elsie.mantefors@gmail.com. Fakta om Miljönätverkets hittar du om du söker på internet efter ”Östergötlands miljönätverk”.


 Styrelsen vill uppmana alla, som har tillgång till e-post att meddela sin adress till ordföranden eller någon annan i styrelsen, detta för att snabbt kunna bli påminda om programändringar eller tipsade om programpunkter.

 

Vid samåkning i varandras bilar brukar vi fördela kostn. så att passagerare och förare/ägare delar på bilkostnaden, 3,00 kr/km