Programmet våren 2017

 

 

 

OBS! Programmet har uppdaterats med ett besök på Biodlarföreningens vårmöte, se nedan! Vidare har inaktuella programpunkter raderats.

26/4 Obs onsdag: Vattenledsvandring  längs Storån .

Samling vid Stinsens parkering kl 9.30. Vi utgår från kraftstationen vid Nybble kl. 10.00 och gör en promenad  längs Storån väster om Söderköping  tillsammans  med LRF och sakkunnig person från länsstyrelsens vatten- och miljövårdsenhet + någon från kommunen. Medtag gärna fika .Stövlar rekommenderas. Lars Hagström  0707107107.  LRF  Jan Olov Siverskog 070 – 7991442

2/5   Backsipperäkning

Vi räknar och registrerar antalet blommande backsippor (Pulsatilla vulgaris) på Husbyklacken den 2 maj, kl.18.00 Kontroll av uppsatta holkar. Medtag kaffe/te och tilltugg. Ansvarig är Mikael Burgman   tfn. 0121-151 22

6/5      Inbjudan till Söderköpings biodlarförenings vårmöte kl. 14.00

Håkan Andersson håller föredrag om  Vilda bin och gaddsteklar

Vägbeskrivning: Gå/åk förbi Broby- och Waldorfskolorna, sedan knappt 1 km till Hannäs!

 

20/5   Tillsynsvandring på Östgötaleden

Vi gör en tillsynsvandring på Östgötaleden lördagen den 21 maj. Kl.10.00 Samling vid Stinsen för samåkning i egna bilar. Ta med matsäck och klä Dig i oömma kläder. Vi kompletterar den orangea färgmärkningen och flyttar nerblåsta grenar från leden m.m. Räkna med att det tar 4-5 timmar. För mer information kontakta Tommy Rosén tel. 0705-894692

21/5   Vandring på Östgötaleden.

Vi samlas vid Stinsen-parkeringen kl. 09.00 för samåkning och information av exkursionsledare Tommy Rosén om dagens upplägg. Olika alternativ föreligger nämligen. Tommy träffas på tel. 0705-894692

 

25-28/5 Småland med besök i Norra Kvills nationalpark

Årets resa går till norra Småland med besök i Norra Kvills nationalpark, den vackra Bråbygden med stengärdesgårdar, kossor, den kända Rumskullaeken och guidning längs Djursdalaleden . Basen för våra utflykter blir Lönneberga vandrarhem. Anmälan senast 12/5 och information om avresetider m. m.: gudrunfahlander@hotmail.se eller 070 6225589

 

29/5   Utplacering av insektshotell

Vi samlas vid Stinsenparkeringen kl 17.45 för samåkning till Westtomta, där vi färdigställer det i höstas tillverkade insektshotellet och placerar det på lämplig plats i söderläge efter Marias anvisningar. Förutom att hon bjuder deltagarna på kvällsfika kommer den för dårgräsfjärilens trivsel så viktiga lundstarren att demonstreras. Ansv. Maria Karnebring, tel 0121-240 42

5/6 Naturnatt: Brunnskajen kl. 20.00

avnjutes bäst i canadensare längs Storån och ut mot Mem. Start Brunnsparken utanför Brunnen kl. 20.00 och hemkomst strax efter midnatt.  Matsäck, varma kläder kan behövas. Vi har plats för sex vuxna, barn får plats i mitten. Anmälan Gudrun Fahlander 070 6225589

27/8   Skärgårdsutflykt 09.00 från Stinsen (10.00 från Vrångö brygga)

Vi åker med Kalle Bergströms ”Ida” på den traditionsenliga årliga skärgårdsutflykten. Målet är alla nya restaureringshamlingar på Uggleholmarnas och Stora Rimmö naturreservat. OBS begränsat antal platser, anmälan till Mikael B tel. 0121-151 22 eller Lars Hedenström tel 0121-105 68 el .0708-705677


Naturskyddsföreningen i Söderköping är medlem i Östergötlands miljönätverk f o m 2017. Om du är intresserad av att vara med på studiebesök eller föreläsningar, som ordnas av miljönätverket, hör av dig till Elsie Mantefors, tel 0121-202 62, email elsie.mantefors@gmail.com.  Miljönätverkets program, medlemmar mm, hittar du om du söker på internet efter ”Östergötlands miljönätverk”.

 Styrelsen vill uppmana alla, som har tillgång till e-post att meddela sin adress till ordföranden eller någon annan i styrelsen (se baksidan av detta program), detta för att snabbt kunna bli påminda om programändringar eller tipsade om programpunkter.

 

Vid samåkning i varandras bilar brukar vi fördela kostn. så att passagerare och förare/ägare delar på bilkostnaden, 3,00 kr/km