Vår- och sommarprogrammet 2021

Bästa Valdemarsviksmedlemmar i Naturskyddsföreningen!

Valdemarsvikskretsen har för närvarande ingen aktiv styrelse och därmed inget eget program. Ni är mycket välkomna att delta i Söderköpingskretsens aktiviteter i väntan på att ni åter får en styrelse! Även därefter är ni givetvis välkomna.

Ingenting blev som vi tänkt oss 2020 (och blir kanske inte heller i år…)

Så fick vi också minimera skärgårdsutflyktens deltagare till max 25 personer för att inte tala om alla inställda punkter i höstens programblad. Här presenteras nu vårens utbud, som präglas av att hela året kallas Friluftslivets år 2021. Alla aktiviteter förutom årsmötet äger alltså rum utomhus. De märkta med asterix *) sker i samarrangemang med Friluftsfrämjandet! Men kolla gärna upp inför varje programpunkt att ingen förändring skett! Märk väl att all samåkning är frivillig!

Ramunder-lunken Omslagsteckning: Lars Hagström

Natur – och kulturvandringar i Söderköpings omgivningar

Samling vid Stinsens parkering kl 9.00 på följande tisdagar :

Mars: 16, 30. April: 6, 20. Maj: 4, 18. Juni: 1, 15. Transport i egna fordon. Medtag matsäck för en heldagsutflykt. En vägbeskrivning kommer att finnas för varje vandringstillfälle.Vid osäkerhet om genomförande (väder och annat)

kontakta: Lars Hagström mob : 0707107107, mail lars@tekaff.se

 

UPPROP: Styrelsen söker blivande ledamöter…I den nuvarande styrelsen ingår personer i den övre medelåldern, som nu gärna lämnar över sina uppdrag till nya krafter. Känner du för att arbeta ideellt med ett angeläget budskap, tveka inte att anmäla ditt intresse redan nu (för introduktion och inskolning) till valbered-ningen: anki.olson@telia.com eller till ordf. Björn Esping, bjorn@esping.net  tel. 070-3730097

 

Vår- och sommarprogram:

21/3 Arbetsdag Husby klack kl. 09.00 – ca. 14.00

Vi röjer och eldar, kokar kaffe och grillar korv (medtages) till dess att Ansv: Mikael Burgman tfn 0730-266475 är nöjd.

10/4 Vi besöker Forsby naturreservat. *)

Avfärd från Stinsen-parkeringen kl. 09.00 i egna bilar utrustade med matsäck och lämplig klädsel för skogsvandring,heldag. Ansvarig och uppgiftslämnare: Mikael Burgman tfn 0730-266475

19/4 (ca.) Backsipperäkning

Vi räknar och registrerar antalet blommande backsippor (Pulsatilla vulgaris) enligt vår standardiserade metod på Husbyklacken kl. 18.00. Var beredd på att tidpunkten kan komma att förskjutas beroende på vårens nycker. Medtag kaffe/te + tilltugg. Ansvarig: Mikael Burgman tfn 0730-266475

24/4-25/4 Skåda orre på Kärnskogsmossen. *)

Den här mossen finns i Tjällmo väster om Finspång. Vi reser dit lördag eftermiddag för övernattning i tält eller raststuga. För de som vill kan jag skicka en färdbeskrivning för bilresa dit på söndag morgon, men orrarna är morgonpigga. De spelar i gryningen ! För frågor ring gärna Gudrun Fahlander 070 6225589

26/4 Tema fåglar: Herrebrokärret, Norrköping. *)

Vi samlas vid Stinsen-parkeringen kl. 17.00 för gemensam färd i egna bilar till en lyckad våtmarkssatsning i Norrköpings utkanter. Ansvariga: Niklas Hedenström 0707-541966 och Lars Hagström 0707-107107

8/5 Besöka naturen med lupp. *)

Alla nyfikna får hänga med på upptäcktsfärd nu när våren är här. Vad händer i naturen och vilka vaknar till liv efter vinterns dvala?! Vilka småkryp hittar du? Leta under bark o nere bland stenar och mull. Tag med anteckningsblock och fika, vi står för utlåning av lupp. Samling vid slussen nedanför trappan till Ramunderberget lördag kl 10. Anmälan sker till Veronica Andersson senast söndagen 2/5 via mail: vimzan@gmail.com eller mobil 0706663736.

9/5: Cykeltur runt någon av sjöarna i närheten av Östra Ryd

Vi upprepar fjolårets trevliga cykling med bad. Rutten är ännu inte riktigt bestämd, men några alternativ finns. (cirka 2 till 5 mil). Samling på parkeringen vid Nyströmska gymnasiet kl. 9.00. Ta med matsäck för hela dagen. Ansvariga: Björn Grip och Marja Bergström. Tel: 070-5409579.

13/5-16/5 Kristi Himmelfärdshelg till Bergslagsleden. *)

Det blir en repris från 2014 med övernattning på Tivedstorp för vår önskan om ett spatiöst boende. Därifrån gör vi dagsturer in i Tivedens nationalpark på Bergslagsleden och andra leder för att hitta de vackraste platserna i gammel-skogen.  Avresa tidigt torsd. morgon i egna bilar ev. ?  För information ring Gudrun Fahlander   070 6225589  och anmälan senast tisd. 4/5.

 

22/5 Tillsynsvandring på Östgötaleden

Dags för den årliga vårtillsynen. Samling vid Stinsen kl. 09.00 för samåkning i egna bilar. Matsäck och oöm klädsel anbefalles. Ansvarig Tommy Rosén tel. 0705-119516

27/5 Årsmöte: Intressant, men ännu ej bokat föredrag

Vi samlas i Nyströmska Skolans gradängsal kl. 17.00 för förhandlingar och föredrag. Var gärna uppmärksam på ev. förändringar beroende på Corona-läget! Ansvarig Björn Esping tel. 070-3730097

30/5 Försommarvandring Viggeby-Kullerstad med Tommy Rosén. *)

Vi samlas vid Stinsen-parkeringen för organisation kl. 09.00

Tommy nås på tel. 0705-119516

 9/8   Slåtter på Husbyklacken. Tack vare den årliga slåttern kan backsippan (Pulsatilla vulgaris), som höll på att kvävas av tilltagande konkurrens från bl a gräs, leva vidare. I år slår vi gräset måndagen den 9 augusti med start kl 17. Ta gärna med egna redskap. När backen är fin bjuder Naturskyddsföreningen på någon form av förtäring. Ansv.: Mikael Burgman tel. 0730 266475

29/8 Skärgårdsutflykt kl. 10.00 från Stinsen. (eller kl. 11.00 vid Tyrislöt) I år besöker vi skärgårdsmuseet (entré 25.-) och går den kombine-rade natur/kulturstigen vid Tyrislöt. Egen matsäck eller möjlighet till servering vid den närbelägna campingen. Samåkning från Stinsen eller möt upp vid muséet . Ansvarig: Lars Hedenström tfn 0121-10568 eller 0708-705677.

 


Naturskyddsföreningen i Söderköping är medlem i Östergötlands miljönätverk. Om du är intresserad av att vara med på studiebesök och föreläsningar, som ordnas av miljönätverket, hör av dej till Elsie Mantefors, tel 0121/20262, email: elsie.mantefors@gmail.com. Fakta om Miljönätverkets hittar du om du söker på internet efter ”Östergötlands miljönätverk”.


 Styrelsen vill uppmana alla, som har tillgång till e-post att meddela sin adress till ordföranden eller någon annan i styrelsen, detta för att snabbt kunna bli påminda om programändringar eller tipsade om programpunkter.

 

Vid samåkning i varandras bilar brukar vi fördela kostn. så att passagerare och förare/ägare delar på bilkostnaden, 3,00 kr/km