Vår- och sommarprogrammet 2024

”Ramunder-lunken” fortsätter…

Vandringar i Östgötska naturreservat och kulturbygder

Samling vid Stinsens parkering kl 9.30 på följande tisdagar: April:2, 16, 30. Maj: 14, 28. Juni 11. Transport i egna fordon. Medtag mat-säck för en heldagsutflykt.Vid osäkerhet om genomförande (väder och annat) kontakta: Lars Hagström tel. 0707-107107, eller Gudrun Fahlander tel. 0706-225589

 

14/2 Hållbart byggande i Söderköping Nyströmska 18-20

Hur kan man bygga klimatpositiva hus? Arkitekt Hans Eek, energispecialist mm förklarar hur hus kan producera mera energi än de förbrukar. Samarr. med den lokala politiken V, MP, SI, C och L. Ansvarig: Erik Malmfors tel. 0708-333423

2/3 Arbetsdag Ramunderberget                        

Vi samlas vid Petersburgsparkeringen kl. 10.00 för röjning av små invasiva silvergranar.  Vi beräknas hålla på till ca. kl. 14.00. Föreningen bjuder på kaffe och  korvgrillning. Ansvarig: Mikael Burgman tel. 0730-266475

12/3 Uppstart skogsgruppen

Skogsgruppen nystartar och beräknas träffas på Stinsen kl. 18.00 varannan tisdag som tidigare. Tillfälle för ev.nya intressenter att hoppa på. Ansvarig:

Erik Malmfors tel. 0708-333423.

17/3 Årsmöte Vidar-lokalen, Munkbrogatan 13 kl. 16.00

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna eller ca. kl. 17.00 kommer Claes Brundin, hydrolog och tidigare SMHI-medarbetare, att utveckla ämnet ”Väder och klimat” för oss. Under det följande kaffe/te-samkvämet finns tillfälle att ställa frågor till Claes. Ansvarig: Marcel Warntjes, tel. 0733-890407        

27/3 Årsmöte Valdemarsvikskretsen kl. 18.00

För att förstärka publiknärvaron är vi inbjudna till valdemarsvikskretsens årsmöte i   biblioteket därstädes. Fredrik Sjöberg, bl.a. känd som författare till de uppmärk-sammade böckerna ”Flugfällan” och ”Russinkungen” föreläser ca. kl. 19.00. Gemensam avfärd från Stinsenparkeringen kl. 17.15 för intresserade.

21/4 Tillsynsvandring på Östgötaleden

Dags för den årliga vårtillsynen. Alle man ur huse! Många händer behövs. Samling vid Stinsen kl. 09.00 för samåkning i egna bilar. Matsäck och oöm klädsel anbefalles. Ansvarig: Tommy Rosén tel. 0705-11951

Slutet av april (ca.) Backsipperäkning  

Vi räknar och registrerar antalet blommande backsippor (Pulsatilla vulgaris) enligt vår standardiserade metod på Husbyklacken. Var beredd på att exakta tid-punkten meddelas via mail och kan komma att förskjutas beroende på vårens nycker. Medtag kaffe/te + tilltugg. Ansvarig: Mikael Burgman tel. 0730-266475

25/4 Tema fåglar: Svensksundsviken och ev. Beteby

Vi samlas vid Stinsen-parkeringen kl. 16.00 för gemensam färd i egna bilar till fågeltornet vid Svensksundsviken vid Bråviken för en lyckad fågelexkursion i ljuvlig vårtid. Ev. avslutar vi vid närbelägna Beteby. Ansvariga: Niklas Hedenström tel. 0707-541966 och Lars Hagström tel. 0707-107107

8-12/5 Kristi Himmelfärdshelg mot Öland

Vi drar till Öland, där resan går söderut mot Alvaret, Byrums raukar, Neptuni åkrar, Trollskogen m.m. Första natten inkvartering på det gamla mysiga vandrar-hemmet Ölands Skogsby. Avresa tidigt torsdag morgon, samåkning i egna bilar. Anmälan senast 2/5 till Gudrun Fahlander  0706-225589

15 maj Studiebesök på nyligen invigda ”Site Zero” i Motala – en återvinningsanläggning för plast. Det är världens största sorteringsanläggning för  utsorterad plast – byggd för en kapacitet på 200 000 ton/år. Antalet besökare är begränsade så det är ”först till kvarn” som gäller. Föranmälan senast 6 maj. Information om trans-port till Motala lämnas före besöket.

Kontaktperson: Lars Bodelius 0723-021795

25/5 Eknön i samarr. med FiNk.

Samling vid Stinsenparkeringen kl. 07.30 för gemensam färd i egna bilar till Karlshamn, Bottna, varifrån överfart till Eknön utgår. Båtresan kostar en mindre summa, som meddelas senare. Vid behov: medtag flytväst. Vi räknar med ca. fem timmar på ön. Anmälan senast 22/5 till Niklas Hedenström 0707-541966 eller niklas.hedenstrom@hotmail.com

5/6 Naturnatt, cykeltur mot Viggeby                                                                                                                                                                                                                      Vi samlas vid Hagatorget kl. 20.00 för en stilla tur på egna eller lånade cyklar lyssnande till kvällens och förnattens ljudyttringar. Det kan röra sig om fåglar, däggdjur eller eventuella evertebrater. Väl framme vid lämplig rastplats kan medhavd matsäck bestående av kaffe eller annan skaffning förtäras. Ansvariga: Lars Hedenström, tel. 0121-10568 eller 0708-705677, Lars Hagström, tel 0707-107107

12/8 Slåtter på Husbyklacken.                                                                                                                                                                                                                          Tack vare den årliga slåttern kan backsippan (Pulsatilla vulgaris), som höll på att kvävas av tilltagande konkurrens från bl a gräs, leva vidare. I år slår vi gräset måndagen den 12 augusti (namnsdag: Klara) med start kl 17. Ta gärna med egna redskap. När backen är fin bjuder Naturskyddsföreningen på pizza m m   bland gräshögarna. Ansv.: Mikael Burgman tel. 0730-266475

26-27/7 En 2-dagars resa till Eksjö, ”den unika trästaden”.                År 1568 brann hela staden ner till grunden, och många av de hus som därefter uppfördes finns kvar än idag. Därför kan man strosa bland fina trähus från 1600- och 1700-talen. För den naturintresserade finns det en hel del att se i omgivnin-garna, t ex. Skurugata och Skuruhatt, en imponerande djup & lång ravin i berget. Fredag kväll eller lördag em. ser vi Eksjö Tattoo 2024. En int. ryktbar musikupp-levelse av stort mått. Mycket, men inte bara militärmusik. Många int. orkestrar: Jap. Armens Centralmusikår, Marinens Musikkår, Finska Marinens Musikkår, Royal Band of the Belgian Navy, Helsingör Pipegarde, Hemvärnets Musikkår Eksjö, The Massaed Band of Caberfieldh Pipes and Drums, säckpipor med trummor och dansare från England i sina vackra uniformer och mössor. Konserter i kyrkor mm.                     Bilder finns på Facebook.

Anmälan senast 15 maj. Mera info från Tommy Rosén, 0705-119 516.


Naturskyddsföreningen i Söderköping är medlem i Östergötlands miljönätverk. Om du är intresserad av att vara med på studiebesök och föreläsningar, som ordnas av miljönätverket, hör av dej till Inga Carlsson, tel 070-2247537, email: majingacarlssons@gmail.com. Fakta om Miljönätverkets hittar du om du söker på internet efter ”Östergötlands miljönätverk”.


 Styrelsen vill uppmana alla, som har tillgång till e-post att meddela sin adress till ordföranden eller någon annan i styrelsen, detta för att snabbt kunna bli påminda om programändringar eller tipsade om programpunkter.

 

Vid samåkning i varandras bilar brukar vi fördela kostn. så att passagerare och förare/ägare delar på bilkostnaden, 3,00 kr/km