Vår- och sommarprogram 2019

Bästa Valdemarsviksmedlemmar i Naturskyddsföreningen!

Valdemarsvikskretsen har för närvarande ingen aktiv styrelse och därmed inget eget program. Ni är mycket välkomna att delta i Söderköpingskretsens aktiviteter i väntan på att ni åter får en styrelse! Även därefter är ni givetvis välkomna.

26/8 Skärgårdsutflykten 2018

blev en mycket uppskattad tillställning med besök på Bergön och Aspöja, där vi guidades av Håkan Mauritzon. Han syntes ha storslagna planer för området med bl. a. stuguthyrning, kajakpaddling m.m. och berättade initierat om de restaurerings-åtgärder som framgångsrikt utförts på Aspöja.

Se också alla glada deltagare på stora bilden ovan!

 

Övriga aktiviteter:

Vår- sommarprogrammet är under utarbetande, men vi kan påminna om nedanstående aktivitet: Se affisch!

 

 

 


Naturskyddsföreningen i Söderköping är medlemmar i Östergötlands miljönätverk fr o m 2017. Om du är intresserad av att delta i studiebesök eller föreläsningar, som ordnas av miljönätverket, hör av dej till Elsie Mantefors, tel 0121/20262, email: elsie.mantefors@gmail.com.Våren 2018 blir det bl a studiebesök på Rustas centrallager, ”Sunda Hus” Linköping, IKEA, Lundbergs (om energieffektivisering) och på Norrköpings flygplats (våtmark, orkidéer). Miljönätverkets program, medlemmar mm, hittar du på internet efter ”östergötlands miljönätverk”.

 


 Styrelsen vill uppmana alla, som har tillgång till e-post att meddela sin adress till ordföranden eller någon annan i styrelsen, detta för att snabbt kunna bli påminda om programändringar eller tipsade om programpunkter.

 

Vid samåkning i varandras bilar brukar vi fördela kostn. så att passagerare och förare/ägare delar på bilkostnaden, 3,00 kr/km