Höst- och vinterprogrammet 2022-23

 

Föreningen startar en skogscirkel  med utgångspunkt i SVT:s serie Slaget om skogen. Vi tänker oss 7 träffar med start den 18/10 .Hör av er till Erik Malmfors, 0708-333 423 eller erik@malmfors.com och anmäl intresse före den 10/10

Ramunder-lunken fortsätter…

Samling vid Stinsen tisdagar i september kl 9.00 utrustade med ingredienser för en lyckad fikapaus. Transport i egna bilar för ev. samåkning. Följande datum gäller:6, 13 ,20, 27

Lars Hagström mob: 0707107107

Höstprogrammet + 14/2 2023 se längst ned!

10/9       Vandringens dag. Slussen kl. 10.00 i kommunens regi.

 Vi utgår från Slussen kl. 10.00 för vandring i Ramunderreservatet, vilket blir föremål för utforskning fram till ca. kl. 14.00. Egen fika medtages. Ansvarig och källa till ytterligare upplysningar: Mikael Burgman, tel 076-7816103, 0730-266475

25/9     Årsmöte kl. 16.00 Nyströmska skolan

Efter förhandlingarna och en kortare vätskepaus kommer professor em. Sten Lennquist att tala över ämnet: ”Det som du kan ge och det som du kan göra”, historien om hur en livsfilosofi kan påverka ett yrkesliv. Rubriken anspelar på hans bok med just den titeln. Föredraget börjar ca kl 17.00 Årsmötet sker i matsalen, men föredraget äger rum i aulan, där vi kan sitta med avstånd (plats för 90 personer ). Ansv: Björn Esping  070 3730097

7-9/10     Häradskär 7-9/10 (Ögof:s årliga ringmärkning pågår)

 Vi avreser från Stinsenparkeringen i egna bilar kl. 15.00 på fredagen till Fyruddens hamn, där transport möter. Övernattning under tak ca.10 bäddar + ev. eget liggunderlag eller tält. Egen skaffning och tillagning. Guidning av personal på plats. Kostnad: ca. 350.-/natt. Ytterligare information och anmälan till Niklas Hedenström, tel 0707-541966. niklas.hedenstrom@hotmail.com

16/10   Dammefallsbäcken, Tolskepp-vandring med Mikael Burgman

Tolskepp ligger NV om Vånga. Härifrån guidar oss Mikael Burgman från länsstyrelsen längs Dammfallebäcken, ett strömmande vattendrag, som ganska opåverkat av människan slingrar sig fram i terrängen. Här finns höga naturvärden. Vandringen är ca 12 km, tar fyra timmar och vi har paus för att äta matsäck. Svårighetsgrad: MEDEL. Arrangemanget sker i samarbete med Studiefrämjandet. Samarrangemang med STF. Avfärd Stinsen kl 09.00. Anmälan till Tomas Svedman senast 14/10 till tomas@kickers.net eller 073-503 17 35..Ansvarig: Mikael Burgman, tel 076-7816103, 0730-266475  

23/10   Tillsynsvandring av Östgötaleden.

Vi gör en tillsynsvandring på Östgötaleden söndagen den 23. oktober. Samling vid Stinsen kl. 09.00 för samåkning med egna bilar. Alle man ur huse!Ta med matsäck och klä dig i oömma kläder.Vi kompletterar den orange färgmärk-ningen och flyttar nedblåsta grenar från leden m.m. Räkna med att det kan ta 4-5 timmar. För mer information kontakta Tommy Rosén på tel. 0705-119516  

29/10   Naturvårdsarbete – Husbyklacken

Samling vid entren kl 10.00 iförda lämplig klädsel inkluderande handskar för skogsarbete. Vi skall röja bland ekar och snår för att återskapa öppna ytor. Medtag gärna lämpliga verktyg i mån av innehav. Föreningen bjuder på kaffe och korv. Ansvarig: Mikael Burgman tel 076-7816103, 0730-266475

15/11 Kretsafton: Nyströmska skolan kl. 18.00.

Anders Hedenström, flyttfågelforskare från Lund, men född och uppvuxen i Söderköping, presenterar ett föredrag betitlat:

Flyttfågelforskningens frontlinjer, hur ny teknik gett svar på gamla gåtor och skapat nya frågor.  Ansv. Marcel Warntjes tel. 0733-890407

14/2   2023: Min forskning på proteiner.

Föredrag av Uno Carlsson,  tisdagen den 14 feb kl 18.00 Stinsen? (medd. senare)
Proteiner är jättestora molekyler, uppbyggda av tusentals atomer. De styr och reglerar alla livsprocesser i vår kropp, men kan om de får en felaktig form leda till allvarliga sjukdomar som Alzheimers och Creutzfeldts-Jakobs sjukdom (galna kosjukan hos nötkreatur).
Uno har sedan 1970 studerat hur den korrekta formen bildas, medan hans yngre kollegor har fortsatt att undersöka hur och varför proteiner ibland får en felaktig sjukdomsalstrande struktur. Sedan 2013 arbetar han som professor emeritus på kemiavdelningen vid Linköpings universitet. Tillika föreningens revisor!


Naturskyddsföreningen i Söderköping är medlem i Östergötlands miljönätverk. Om du är intresserad av att vara med på studiebesök och föreläsningar, som ordnas av miljönätverket, hör av dej till Inga Carlsson, tel 070-2247537, email: majingacarlssons@gmail.com. Fakta om Miljönätverkets hittar du om du söker på internet efter ”Östergötlands miljönätverk”.


 Styrelsen vill uppmana alla, som har tillgång till e-post att meddela sin adress till ordföranden eller någon annan i styrelsen, detta för att snabbt kunna bli påminda om programändringar eller tipsade om programpunkter.

 

Vid samåkning i varandras bilar brukar vi fördela kostn. så att passagerare och förare/ägare delar på bilkostnaden, 3,00 kr/km