Höstprogrammet 2023

 

Ramunder-lunken fortsätter…

Natur- och skogsvandringar i Östgötska marker

Samling vid Stinsens parkering kl 9.30 på följande tisdagar: 29/8, 12/9, 26/9, 10/10 och 24/10. Transport i egna fordon. Medtag matsäck för en heldagsutflykt.Vid osäkerhet om genomförande (väder och annat) kontakta: Lars Hagström tel. 0707-107107, Gudrun Fahlander tel. 0706-225589

 

2/9       Vad kan göras för pollinerare?

Vi samlas kl 9.30 på Stinsen-parkeringen för samåkning till Myrtorpet 1, Sverkersholm, där Bo Ottosson berättar om ett Leader-projekt för pollinerare, som är mycket angeläget, nu när många solitärbin och humlor är utrotningshotade. Vi får se åtgärder för mat och bostad för dessa viktiga insekter. Kläder efter väder och medhavd kaffe eller annan dryck passar bra. Tel. Bo Ottosson 073-8058142. Ansv: Gudrun Fahlander, tel 0706-225589.  

5/9         Inventering av nyckelbiotoper, Stinsen kl. 18.00

  Skogscirkeln omvandlas till en skogsgrupp, som får starthjälp av Göran Toss, Linköping med information om metodik mm.

15-17/9   Resa till Kirppus djupa urskogar

Vi samlas vid Stinsenparkeringen kl. 14.00 för gemensam transport till trakten av Malung, där övernattning äger rum. Anmälan till Niklas Hedenström tel 0707-541966 eller niklas.hedenstrom@hotmail.com

27/9       Höstexkursion till Svensksundsviken

Vi avreser gemensamt från Stinsenparkeringen kl. 16.00 för studium av fåglarnas höststräck på denna erkänt goda lokal. Egen matsäck och lämplig klädsel anbefalles. Ansv. Niklas Hedenström, tel 0707-541966 eller mail: niklas.hedenstrom@hotmail.com

6-8/10     Häradskär (Ögof:s årliga ringmärkning pågår)

 Gemensam avresa från Stinsenparkeringen i egna bilar kl. 15.00 på fredagen till Fyruddens hamn, där transport möter 16.00 Övernattning under tak ca.10 bäddar + ev. eget liggunderlag eller tält. Egen skaffning och tillagning. Guidning av personal på plats. Kostnad: ca. 400.-/natt. Ytterligare information och anmälan till Niklas Hedenström, tel 0707-541966. niklas.hedenstrom@hotmail.com

 8/10       Korsnäs naturreservat

Vi avreser gemensamt från Stinsen-parkeringen kl 09.00 till nyblivna Korsnäs naturreservat. Samarrangemang med Friluftsfrämjandet. Mikael Burgman guidar på sitt sakkunniga sätt. Vid frågor, kontakta Mikael på tel. 076-7816103 eller 0730-266475

15/10   Tillsynsvandring av Östgötaleden.

Vi gör en tillsynsvandring på Östgötaleden söndagen den 15. oktober. Samling vid Stinsen kl. 09.00 för samåkning med egna bilar. Alle man ur huse! Ta med matsäck och klä dig i oömma kläder.Vi kompletterar den orange färgmärkningen och flyttar nedblåsta grenar från leden m.m. Räkna med att det kan ta 4-5 timmar. För mer information kontakta Tommy Rosén på tel. 0705-119516

12/11   Röjning av invasiva silvergranar i Ramunderreservatet                                            

Samling vid Petersburg kl. 10.00 för skogsarbete. Vi fortsätter röjningen från i våras. Medtag gärna lämpliga verktyg i mån av innehav. Föreningen bjuder på kaffe och korv. Ansvarig: Mikael Burgman tel 076-7816103, 0730-266475, som också tillser att räddningstjänsten informeras om att rökutveckling kan förekomma.

19/11   Kretsafton: Vidarlokalen, Munkbrogatan 13 kl. 17.00.
Björn Ljunggren, Peter Henriksson och Anton Hedström, aktiva i Rovdjurs-föreningen Östergötland, berättar bl. a. om våra vargrevir: ”Utan rovdjur– fattigare natur”. Efter fikapaus och frågestund fortsätter vi med en bildvisning   från året som gått.    Ansv.  Gudrun Fahlander 070 6225589

13/12   Arbetsdag på Husbyklacken med brasa och lussekatter

Vi samlas kl. 14.00 med verktyg och entusiasm för en årets sista arbetsinsats…

 

 


Naturskyddsföreningen i Söderköping är medlem i Östergötlands miljönätverk. Om du är intresserad av att vara med på studiebesök och föreläsningar, som ordnas av miljönätverket, hör av dej till Inga Carlsson, tel 070-2247537, email: majingacarlssons@gmail.com. Fakta om Miljönätverkets hittar du om du söker på internet efter ”Östergötlands miljönätverk”.


 Styrelsen vill uppmana alla, som har tillgång till e-post att meddela sin adress till ordföranden eller någon annan i styrelsen, detta för att snabbt kunna bli påminda om programändringar eller tipsade om programpunkter.

 

Vid samåkning i varandras bilar brukar vi fördela kostn. så att passagerare och förare/ägare delar på bilkostnaden, 3,00 kr/km