Vår- och sommarprogrammet 2023

14/2   2023: Min forskning på proteiner. (Kvarstående programpunkt från höstprogrammet)

Föredrag av Uno Carlsson,  tisdagen den 14 feb kl 18.00 Stinsen.
Proteiner är jättestora molekyler, uppbyggda av tusentals atomer. De styr och reglerar alla livsprocesser i vår kropp, men kan om de får en felaktig form leda till allvarliga sjukdomar som Alzheimers och Creutzfeldts-Jakobs sjukdom (galna kosjukan hos nötkreatur).
Uno har sedan 1970 studerat hur den korrekta formen bildas, medan hans yngre kollegor har fortsatt att undersöka hur och varför proteiner ibland får en felaktig sjukdomsalstrande struktur. Sedan 2013 arbetar han som professor emeritus på kemiavdelningen vid Linköpings universitet. Tillika föreningens revisor!

Datum och tidpunkt för ett planerat besök i nybildade Borgbergets Naturreservat kommer att meddelas i god tid

Ramunder-lunken fortsätter…

Natur- och skogsvandringar i Östgötska marker

Samling vid Stinsens parkering kl 9.30 på följande tisdagar: mars:28. April:11, 25. Maj: 9, 23, 30. Transport i egna fordon. Medtag matsäck för en heldagsutflykt.Vid osäkerhet om genomförande (väder och annat) kontakta: Lars Hagström tel. 0707-107107, Gudrun Fahlander tel. 0706-225589

5/3 Arbetsdag Ramunderberget

Vi samlas vid Petersburgsparkeringen kl. 10.00 för röjning av invasiva små silvergranar. Vi beräknas hålla på till ca. kl 14.00. Föreningen bjuder på kaffe och korvgrillning. Ansvarig: Mikael Burgman tel. 0730-266475

19/3 Årsmöte Vidar-lokalen, Munkbrogatan 13 kl. 16.00

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna kommer Sebastian Kirppu, känd från TV-programmet ”Slaget om skogen” att presentera sina synpunkter på ett hållbart skogsbruk. Mycket hörvärt! Kaffe/te-samkväm med tillfälle att ställa frågor till Sebastian. Ansvarig: Marcel Warntjes, tel. 0733-890407

27/3 EU-s Skogspolitik

Vi får besök av EU-politikerna Rebecka LeMoine och Carl Schlyter, som kommer att presentera EU:s skogspolitik. Salong Ramunder kl. 18.00. Ansv. Erik Malmfors, tel. 0708-333423

15/4 Vårutflykt till Kullerstad, Mogata

Avfärd från Stinsen kl. 09.00 i egna bilar mot ett vårvackert Slätbakenparti, där vi möts av blommande slån, blåsippor och andra primörer. Vi bekantar oss också med ett relativt anonymt gravfält. Samarragemang med Friluftsfrämjandet. Ansv. Tommy Rosén, tel. 0705-119516

23/4 Exkursion till Gryts överklagade reservat

Vi avreser genom samåkning i egna bilar från Stinsen-parkeringen kl 09.00 mot Valdemarsvik, där vi sammanstrålar med den nybildade lokala kretsen för att på plats utvärdera reservatets kvaliteter. Ansvarig: Mikael Burgman tel. 0730-266475

Slutet av april (ca.) Backsipperäkning  

Vi r   Vi räknar och registrerar antalet blommande backsippor (Pulsatilla vulgaris) enligt vår standardiserade metod på Husbyklacken. Var beredd på att exakta tid-punkten meddelas via mail och kan komma att förskjutas beroende på vårens nycker. Medtag kaffe/te + tilltugg. Ansvarig: Mikael Burgman tel. 0730-266475

26/4 Tema fåglar: Leonardsberg – Glan

Vi samlas vid Stinsen-parkeringen kl. 16.00 för gemensam färd i egna bilar till strandängarna vid Leonardsberg, strax utanför Norrköping för en lyckad fågelexkursion i ljuvlig vårtid. Ansvariga: Niklas Hedenström tel. 0707-541966 och Lars Hagström tel. 0707-107107

2/5: Skogsinventering med Sebastian Kirppu

Vi avreser från Stinsen-parkeringen kl. 16.00 till lämpligt skogsområde, där Sebastian avslöjar sina hemligheter när det gäller att identifiera s. k. signalarter, som indikerar höga naturvärden. Matsäck och oöm klädsel kan behövas. Samarr. med kretsens pågående skogscirkel. Ansv. Erik Malmfors, tel 0708-333423.

6/5 Tillsynsvandring på Östgötaleden

Dags för den årliga vårtillsynen. Samling vid Stinsen kl. 09.00 för samåkning i egna bilar. Matsäck och oöm klädsel anbefalles. Ansvarig: Tommy Rosén tel. 0705-119516

18/5-21/5 Kristi Himmelfärdshelg mot Västmanland

Vi drar till Västmanland med besök i Hälleskogsbrännan där vi ser hur naturen återhämtat sig efter den omfattande branden 2014.  Vi bor på vandrarhem,  besöker Fermansbo urskog , Venabäckens NR. och Gråtbrons NR.  Välkommen med din anmälan senast onsd. 10 maj. Ring gärna för mer information Gudrun Fahlander tel. 0706-225589.

25/5 Arbetskväll: Söderköping runt plus Husbyklacken

Samling vid Husbyklacken kl. 16.00 för en arbetsinsats. Föreningen bjuder på kaffe och korvgrillning. Ansvarig: Mikael Burgman, tel 0730-266475

5/6 Naturnatt, cykeltur Mem tur och retur                                                   Vi samlas vid Tegelbrukets sluss kl. 20.00 för en stilla tur på egna eller lånade cyklar lyssnande till kvällens och förnattens ljudyttringar. Det kan röra sig om fåglar, däggdjur eller eventuella evertebrater. Väl framme vid Mem kan medhavd matsäck bestående av kaffe eller annan lämplig skaff-ning förtäras på befintligt möblemang. Ansvarig: Lars Hedenström, tel. 0121-10568 eller 0708-705677

14/8   Slåtter på Husbyklacken. Tack vare den årliga slåttern kan backsippan (Pulsatilla vulgaris), som höll på att kvävas av tilltagande konkurrens från bl a gräs, leva vidare. I år slår vi gräset måndagen den 14 augusti (namnsdag: Uno) med start kl 17. Ta gärna med egna redskap. När backen är fin bjuder Naturskyddsföreningen på pizza m m bland gräshögarna. Ansv.: Mikael Burgman tel. 0730-266475

27/8 Ångbåtstur på Yxningen   Vi samlas och avreser från Stinsen-parkeringen kl 09.00 mot Yxnerum, där skeppare Lasse Nilsson möter upp. Turen beräknas pågå mellan kl. 10.00-14.00, då tillfälle till (eget) fika ges. Efter turen finns möjlighet till lunch i Lapphem, Borkhult. Ansvarig: Mikael Burgman, tel 0730 266475. Anmälan till: Lars Hedenström tel. 0121-10568 eller 0708-705677. (Max 32 deltagare)

 

 


Naturskyddsföreningen i Söderköping är medlem i Östergötlands miljönätverk. Om du är intresserad av att vara med på studiebesök och föreläsningar, som ordnas av miljönätverket, hör av dej till Inga Carlsson, tel 070-2247537, email: majingacarlssons@gmail.com. Fakta om Miljönätverkets hittar du om du söker på internet efter ”Östergötlands miljönätverk”.


 Styrelsen vill uppmana alla, som har tillgång till e-post att meddela sin adress till ordföranden eller någon annan i styrelsen, detta för att snabbt kunna bli påminda om programändringar eller tipsade om programpunkter.

 

Vid samåkning i varandras bilar brukar vi fördela kostn. så att passagerare och förare/ägare delar på bilkostnaden, 3,00 kr/km