Slåtterängen

Skylt vid entrén

Skylt vid entrén

Blommande backsippa

Blommande backsippa

Vi räknar på linje för att inte missa någon

Vi räknar på linje för att inte missa någonLieslåtter Lieslåtter

Vår slåtteräng Husbyklacken
är belägen strax öster om själva tätorten men inom gång/cykelavstånd från centrum. Genom årlig slåtter skapar vi förutsättning för ett ursprungligt bestånd av backsippa (Pulsatilla vulgaris) att klara konkurrensen från det eljest så livskraftiga gräset.

Årets slåtter äger rum den 13/9 och dessförinnan har vi först fagat området den 26/3, dvs räfsat bort allt visset fjolårsgräs och utfört den sedvanliga räkningen av antalet blommande plantor av backsippa (den 5/5)  Slåttern sker sedan ängens alla blommor gått i fröställning för att utarma marken och ge utrymme för backsipporna och andra blommande örter att klara konkurrensen från gräset, som annars skulle ta överhanden.

Materielvård behövs

Materielvård behövs ibland