Om oss

bergfront5

Vågsvall i skärgården

Utflykt 1920 med Rutger Sernander

Utflykt 1920 med Rutger Sernander

Kullfallen jättetall på Eknön

Kullfallen jättetall på Eknön

Välkomna till vår hemsida!

Naturskyddsföreningen är en rikstäckande organisation för naturvård och bildades redan 1909 och har nu passerat siffran 200.000 i medlemsantal. Riket är indelat i länsförbund och kretsar, av vilka Östergötland bidrar med 11. Vi är en av dessa och representerar ca. 420 medlemmar varav 248 fullbetalande.

Efter kommunsammanslagningen för i år 45 år sedan, då Aspveden och Stegeborg kom att ingå i den nybildade storkommunen, kom Söderköping att bli en skärgårdskommun med en varierad och rik övärld i den östra kommundelen. Detta har fått oss att som tradition bjuda medlemmarna på en årlig skärgårdsutflykt den sista helgen i augusti, när vattnet är badbart. Vi brukar besöka något intressant objekt, där någon restaure-ringsåtgärd vidtagits, som t. ex. Grönsö, Gräsmarö, Sandgärdet 2013, Idö 2014 och nu senast Bergön och Aspöja (se bild i huvudet!) Övriga programpunkter framgår av den aktuella sidan. (Nås genom flik upptill)

Välkommen på våra aktiviteter!

För artlista fåglar Eknön 1951-nutid: gå in på: www.uvlasse.se , klicka på fliken Eknön överst, lilla nedåtpilen, vidare på ”artlista”