Styrelsen

DSCN4471b

 

Styrelsen 2016

Tel.-nr
Björn Esping, ordförande  bjorn@esping.net      Hemsida: www.esping.net 070-3730097
Presskontakter, klimat- och miljöfrågor.
Mikael Burgman, vice ordförande,  mikael.burgman@lansstyrelsen.se 0121-151 22
Ramunderbergets naturreservat, skogsfrågor. 0730-266475
Lars Hedenström, kassör,   uvlasse@gmail.com,   Hemsida:www.uvlasse.se 0121-105 68
Eknön, skärgården, hemsida, programblad, fågelfrågor 0708-705677
Inga Carlsson, ledamot  majingacarlsson@gmail.com 0121-131 69
Medlemskontakter m m 070-2247537
Maria Karnebring, ledamot  westtomta@gmail.com 0121-240 42
Skogsfrågor, Studiefrämjandet
Lars Hagström, ledamot  lars@tekaff.se 0121-146 91
Energi- och vattenfrågor  m m. 0707-107107
Elsie Mantefors, ledamot,  elsie.mantefors@gmail.com 0121-202 62
Handla miljövänligt, kemikaliefrågor 0704-561542
Eva Siljeholm, ledamot  eva.siljeholm@lansstyrelsen.se 073-021965
Ramunderbergets naturreservat, skärgården, skogsfrågor
Gudrun Fahlander, ledamot,  Gudrunfahlander@hotmail.se 070-6225589
Postmottagare m. m.
Meta Berghauser-Pont, suppleant   metaberghauserpont@gmail.com 070-6950914
Lars Bodelius, suppleant 072-3021795