Programmet våren 2017

Ja, nu börjar vårens program ta form. De hittills klara punkterna är följande:

Restaurering av fågelholkar i Ramunderområdet

För ett antal år sedan satte vi upp ett antal fågelholkar längs vandringsleden nedanför berget och vid bäckravinen. Då dessa nu fått utstå en del omild behandling av väder och vind behöver de ses över inför kommande säsong. Vi samlas vid Stinsen-parkeringen kl. 10.00 utrustade med såg, hammare, spik och stege för en översynsvandring. Medtag matsäck och ev. korv för grillning. Ansvariga: Lars Hagström tel 0121-146 91 och Lars Hedenström tel. 0121-105 68

 

Årsmöte kl. 16.00 Nyströmska skolan

Efter förhandlingarna eller ca. klockan 17.00 kommer Jan Fleischmann, Mariestad att berätta om ”Snöleoparden och andra kattdjur. Jan, som   genom resor i både Indien och Pakistan samlat på sig stoff till flera böcker i ämnet, är väl insatt i problemen att skydda och bevara våra stora kattdjur. Lotteri med fina bokvinster, servering av kaffe, te eller annan lämplig vätska med tilltugg erbjudes. Ansvarig: Björn Esping tel 070-3730097. 

Allmänheten är välkommen till föredraget, som börjar kl. 17.00  Fri entré

 

Januari 2012. Jan i Spagondalen. Bilden tagen med kamerans självutlösare. Kameran placerad på en klippa.
Foto:Jan Fleischmann

Frilandsfotografen Jan Fleischmann har fotograferat alla de stora kattdjuren runt om i världen (här i Himalaya) och har skrivit ett antal böcker i ämnet. Några av dem kommer att kunna köpas på årsmötet liksom ekologiska T-shirts med olika kattmotiv. När han vistas i Sverige har han sin fasta  punkt i Mariestad. Bilden t. h. föreställer slalomskidor designade med Jans rovdjursbilder!

 

Ugglevandring i samarr. med FiNk.

     Vi samlas vid Stinsen-parkeringen kl. 17.30 för samåkning till trakterna kring Stegeborg, där vi förväntas få höra berguv, kattuggla och kanske ytterligare någon uggla. Varma kläder anbefalles liksom någon varm dryck. Beräknad återkomst vid 21-22-tiden. Ansv. Lars Hedenström, 0121-105 68

2/4   Signalartsutflykt till Kolmården/Stinsen 09.00

Vi besöker de båda naturreservaten i vardande, Ämtefall och Djupadalen, där vi med kikare och lupp letar skyddsvärda arter. Grillning och kokkaffe ingår såklart. Mikael Burgman 0121-151 22 eller 0730-266475 / +Eva Siljeholm. tel. se nästa!

2/5   Backsipperäkning

Vi räknar och registrerar antalet blommande backsippor (Pulsatilla vulgaris) på Husbyklacken den 2 maj, kl.18.00 Kontroll av uppsatta holkar. Medtag kaffe/te och tilltugg. Ansvarig är Mikael Burgman   tfn. 0121-151 22

20/5   Tillsynsvandring på Östgötaleden

Vi gör en tillsynsvandring på Östgötaleden lördagen den 21 maj. Kl.10.00 Samling vid Stinsen för samåkning i egna bilar. Ta med matsäck och klä Dig i oömma kläder. Vi kompletterar den orangea färgmärkningen och flyttar nerblåsta grenar från leden m.m. Räkna med att det tar 4-5 timmar. För mer information kontakta Tommy Rosén tel. 0705-894692

21/5   Vandring på Östgötaleden.

Vi samlas vid Stinsen-parkeringen kl. 09.00 för samåkning och information av exkursionsledare Tommy Rosén om dagens upplägg. Olika alternativ föreligger nämligen. Tommy träffas på tel. 0705-894692

29/5   Utplacering av insektshotell

Vi samlas vid Stinsenparkeringen kl 17.45 för samåkning till Westtomta, där vi färdigställer det i höstas tillverkade insektshotellet och placerar det på lämplig plats i söderläge efter Marias anvisningar. Förutom att hon bjuder deltagarna på kvällsfika kommer den för dårgräsfjärilens trivsel så viktiga lundstarren att demonstreras. Ansv. Maria Karnebring, tel 0121-240 42

 

27/8   Skärgårdsutflykt 09.00 från Stinsen (10.00 från Vrångö brygga)

Vi åker med Kalle Bergströms ”Ida” på den traditionsenliga årliga skärgårdsutflykten. Målet är alla nya restaureringshamlingar på Uggleholmarnas och Stora Rimmö naturreservat. OBS begränsat antal platser, anmälan till Mikael B tel. 0121-151 22 eller Lars Hedenström tel 0121-105 68 el .0708-705677

 

OBS!   Sidan kommer att kompletteras med ytterligare punkter så snart dessa blivit klara!

 

 

 

Styrelsen vill uppmana alla, som har tillgång till e-post att meddela sin adress till ordföranden eller någon annan i styrelsen (se baksidan av detta program), detta för att snabbt kunna bli påminda om programändringar eller tipsade om programpunkter.

 

Vid samåkning i varandras bilar brukar vi fördela kostn. så att passagerare och förare/ägare delar på bilkostnaden, 3,00 kr/km